Sunday, October 19, 2014

Van Manenberg met liefde


Van Manenberg met liefde

Graffiti teen ‘n muur in Manenberg lees soos volg: “Family issie ding van die hart”.

Jay bly in n skakelhuis by Ma Koba in Manenberg. Hy het die Los$Boys “gedrop”,en hy weet Alpha ,die bendeleier, gaan  baie ontevrede wees as hy hoor van sy voorneme om in Observatory te gaan bly en aan UCT te gaan studeer met die beurs wat hy gekry het vir maatskaplike werk. Hy moet kies, maar die drang bly sterk om ‘n plek in ‘n gang-familie te hê.

In ‘n verwaarloosde Victoriaanse tweeverdiepinghuis huur hy ‘n kamer by Michelle. Hy hoor dadelik ‘n baba huil.

So begin ‘n hele nuwe avontuur vir Jay Plaatjies. Want Michelle verdwyn spoorloos en Jay word agtergelaat met ‘n baba wat versorg moet word. Sy vriendin Rasheeda probeer hom help met die versorging van die kind, maar die eienaar raai hom aan om die baba na die polisie of die welsyn te neem. Dan lees hy ‘n koerantopskrif wat vertel dat ‘n bendeoorlog dreig op die Kaapse vlakte. Hy weet Alpha en die Lo$Boys gaan betrokke wees. Hy besluit om te wag tot die baba se ouers terugkeer, maar dit gebeur nie. Waar sal die baba veilig wees? Die bendegeweld neem toe, en Alpha vra Jay om weer by hulle aan te sluit; hulle het iemand met verstand nodig in die groep.  Maar Jay  is vasbeslote om nie weer by die bende betrokke te raak nie.  Maar ten einde die baba na veiligheid te bring moet hy verby die bendes tot by Ma Koba se huis kom.

Hierdie verhaal het my beïndruk want daar is ‘n sterk gevoel van opregtheid aanwesig. Jay is as toekomstige maatskaplike werker oortuig dat hy die baba moet beskerm en selfs moet aanneem. Hierdie oortuiging spruit ook deels uit die feit dat hy self gevoel het soos ‘n weggooi kind; hy wil dit nie aan hierdie onskuldige baba doen nie. Terselfdertyd het hy ‘n mate van jojaliteit teenoor die Lo$Boys; Alpha was sy vriend en ook beskermheer. Daar is dus gedurigdeur ‘n tweestryd in Jay.

Ek dink dat die verhaal tog ‘n kykie gee in die lewe en omstandighede van gangsters, en ook hoe dit vriende raak wat emosioneel en vanwee lojaliteit betrokke is, hoewel hulle nie self wil deelneem aan bendegeweld nie. Die aanwending van die spesifieke dialek en taalgebruik werk ook, en in die geheel lees die verhaal lekker en word die spanningslyn goed gehandhaaf. Jay die mens oortuig; selfs as enige regsdenkende mens sy gedrag as uiters ongewoon sal sien en dalk ook nie as geregverdig nie.  Nogtans is Van Manenberg met liefde vir my ‘n boek met waarde  en word hier ‘n mooi  lewensles geleer.

Mike Michaels( PROTEA, 2014)  Oorspronklik gepubliseer in 1998 as Lost boys. Hierdie publikasie is in Afrikaaans verwerk deur Willem van der Walt en Mike Oberholzer.

 

  

No comments:

Post a Comment